Praktiske oplysninger

Alt service er gennemgået inden levering, og vi beder Dem derfor i egen interesse reklamere straks, hvis der alligevel skulle være fejl eller et skår.

Alt service leveres rent retur, ellers beregnes der opvaskepris for dette.

Telte:
Lejer stiller med 2 hjælpere til opsætning og nedtagning af teltene.
Hvis ikke, er kvadratmeter prisen en anden.

Vi kan tilbyde en teltforsikring, ring og hør nærmere.

Gældende betingelser:
Udlejningspriserne er excl. levering og moms og beregnet på engangs-brug, men af praktiske grunde er udlejningsperioden sat til 4 dage.

Transport:
Kunden er altid velkommen til selv, at afhente og bringe varerne retur, vel at mærke, når transportmidlet er egnet dertil (lukket bil).

Betaling:
Betaling for udlejning, er altid kontant.

Erstatning:
Kunden har altid erstatningspligt overfor bortkomst eller beskadigelse af
lejede varer.

Emballage og møbler:
Borde, stole og emballagekasser må ikke udsættes for fugt.
Emballage og møbler skal altid opbevares indendørs. Kunden rengør møbler/service og pakker efter endt brug servicen i de tilhørende kasser.

Vi tager forbehold overfor trykfejl og prisændringer.